Erinevad leheküljestiilid vasak- ja parempoolsetel lehekülgedel

Ikoon

LibreOffice saab automaatselt rakendada vahelduvad leheküljestiilid dokumendi paaritutele (vasakpoolsed) ja paarislehekülgedele (parempoolsed). Näiteks saad leheküljestiilide abil kuvada paaritutel ja paarislehekülgedel erinevad päised ja jalused. Praegune leheküljestiil on kuvatud töökoha alaosas olekuribal.

Vahelduvate leheküljestiilide määramine

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Tee paremklõps leheküljestiilide loendi elemendil "Vasak lehekülg" ja vali Muuda.

  3. Klõpsa sakil Lehekülg.

  4. Vali väljal Järgmine stiil "Parempoolne lehekülg" ja seejärel klõpsa Sobib.

  5. Tee paremklõps leheküljestiilide loendi elemendil "Parem lehekülg" ja vali Muuda.

  6. Vali väljal Järgmine stiil "Vasakpoolne lehekülg" ja seejärel klõpsa Sobib.

  7. Liigu dokumendi esimesele leheküljele, ava stiilide aknas leheküljestiilide loend ja tee topeltklõps stiilil "Parempoolne lehekülg".

To add a header to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.

To add a footer to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Footer, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.

Nõuande ikoon

Kui sa ei soovi dokumendi tiitellehel päist ega jalust kasutada, rakenda tiitellehele stiil "Esimene lehekülg".


Tühjade lehekülgede printimise vältimine

Kui dokumendis järgnevad üksteisele kaks paaris- või kaks paaritut lehekülge, lisab Writer nende vahele vaikimisi tühja lehekülje. Kui soovid, võid automaatselt loodud tühjad leheküljed välja jätta printimisel ja PDF-i eksportimisel.

  1. Vali - LibreOffice Writer - Printimine.

  2. Tühjenda märkeruut Lisatud tühjad leheküljed prinditakse automaatselt.

Palun toeta meid!