Peatükkide nummerduse lisamine pealdistele

Pealdistele saab lisada peatükkide nummerduse.

Selleks peab dokument olema üles ehitatud peatükipõhiselt nii, et peatükkide ja vajadusel sektsioonide pealkirjade stiilidena oleksid kasutusel eelmääratud pealkirjastiilid. Samuti peab pealkirjastiilidele olema rakendatud nummerdus.

  1. Vali element, millele soovid pealdise lisada.

  2. Vali Lisamine - Pealdis.

  3. Vali kategooria väljal pealdise pealkiri ja nummerdusi väljal nummerdusstiil.
    Ka pealdise teksti võib selles dialoogis sisestada - soovi korral sisesta see väljale Pealdis.

  4. Klõpsa Sätted.

  5. Vali väljal Tase peatükinumbrisse kaasatavate pealkirjatasemete arv.

  6. Sisesta väljale Eraldaja märk, millega soovid peatükinumbrid pealdisenumbritest eraldada ja seejärel klõpsa Sobib.

  7. Klõpsa dialoogis Pealdise lisamine nupul Sobib.

Nõuande ikoon

LibreOffice võib objekti, pildi või tabeli lisamisel sellele automaatselt pealdise lisada. Selleks vali - LibreOffice Writer - Automaatpealdis.


Palun toeta meid!