Arvutuse teostamine ja tulemuse esitamine erinevates tabelites

Võimalik on teostada arvutused ühe tabeli lahtrites ja tulemus esitada teises tabelis.

  1. Ava tekstidokument, tee selles mitmeveeruline ja mitmerealine tabel ja seejärel veel üks, ainsast lahtrist koosnev tabel.

  2. Täida mõned suurema tabeli lahtrid arvudega.

  3. Vii kursori ĂĽhelahtrilisse tabelisse ja vajuta F2.

  4. Sisesta valemiribale soovitud funktsioon, nt =SUM.

  5. Klõpsa suuremas tabelis mõnel arvu sisaldaval lahtril, vajuta plussmärgile (+) ja siis klõpsa mingil teisel arvu sisaldaval lahtril.

  6. Vajuta Enter.

Märkuse ikoon

Soovi korral võib tabelit muuta nii, et see käitub tavalise tekstina. Selleks paiguta tabel paneelile ja ankurda paneel märgina. Tabel jääb nüüd ümbritseva teksti suhtes samasse asukohta, kui teksti lisatakse või eemaldatakse.


Keerukamate arvutustehete teostamine tekstidokumentides

Valemiriba

Arvutused tekstidokumentides

Arvutuse teostamine ja tehte tulemuse asetamine tekstidokumenti

Tabelilahtrite jada summa arvutamine

Mitmeid tabeleid hõlmavad arvutused

Palun toeta meid!