Arvutuse teostamine ja tehte tulemuse asetamine tekstidokumenti

Kui tekstidokument juba sisaldab valemit (nt "12+24*2"), saab lasta LibreOffice'il selle arvutada ja seejärel asetada valemitulemuse dokumenti ilma valemiriba abita.

  1. Vali tekstis sisalduv valem. Valemis võivad sisalduda ainult numbrid ja tehtemärgid, valem ei tohi sisaldada tühikuid.

  2. Choose Tools - Calculate, or press +Plus Sign (+).

  3. Place the cursor where you want to insert the result of the formula, and then choose Edit - Paste, or press +V.
    The selected formula is replaced by the result.

Palun toeta meid!