Arvutuse teostamine ja tehte tulemuse asetamine tekstidokumenti

Kui tekstidokument juba sisaldab valemit (nt "12+24*2"), saab lasta LibreOffice'il selle arvutada ja seejärel asetada valemitulemuse dokumenti ilma valemiriba abita.

  1. Vali tekstis sisalduv valem. Valemis võivad sisalduda ainult numbrid ja tehtemärgid, valem ei tohi sisaldada tühikuid.

  2. Vali Tööriistad - Arvuta või vajuta +plussmärk (+).

  3. Paiguta kursor kohta, kuhu soovida valemitulemuse sisestada ja seejärel vali Redigeerimine - Aseta või vajuta +V.
    Kui valem on parajasti tekstis valitud, asendab tulemus valemi.

Valemiriba

Arvutused tekstidokumentides

Keerukamate arvutustehete teostamine tekstidokumentides

Tabelilahtrite jada summa arvutamine

Mitmeid tabeleid hõlmavad arvutused

Palun toeta meid!