Arvutuse teostamine ja tehte tulemuse asetamine tekstidokumenti

If your text already contains a formula, for example "12+24*2", LibreOffice can calculate, and then paste the result of the formula in your document, without using the Formula Bar.

  1. Vali tekstis sisalduv valem. Valemis võivad sisalduda ainult numbrid ja tehtemärgid, valem ei tohi sisaldada tühikuid.

  2. Choose Tools - Calculate, or press +Plus Sign (+).

  3. Paiguta kursor kohta, kuhu soovida valemitulemuse lisada ja seejärel vali Redigeerimine - Aseta või vajuta +V.
    Tulemus asendab valitud valemi.

Valemiriba

Arvutused tekstidokumentides

Keerukamate arvutustehete teostamine tekstidokumentides

Calculating the Sum of a Series of Table Cells

Mitmeid tabeleid hõlmavad arvutused

Palun toeta meid!