Kasutaja määratud äärised tekstidokumentides

Writeri tabeli valitud lahtritele või tervele tabelile võib rakendada väga erinevaid lahtriääriseid. Ka teistel tekstidokumentide objektidel võivad olla kasutaja määratud äärised. Nii võib ääriseid omistada leheküljestiilidele, paneelidele ning lisatud piltidele või diagrammidele.

  1. Vali Writeri tabeli lahter või lahtrite plokk.

  2. Vali Tabel - Omadused.

  3. Klõpsa avanenud dialoogis kaarti Äärised.

  4. Vali soovitud äärisesätted ja klõpsa Sobib.

Ala Joonte paigutus sätteid saab kasutada mitme äärisestiili rakendamiseks.

Lahtrite valik

Sõltuvalt lahtrite valikust on ala välimus erinev.

Valik

Joonte paigutuse ala

Valitud on üks lahter suuremas kui ühelahtrilises tabelis või asub kursor tabelis, ilma et ükski lahter oleks valitud

Ühe lahtri äärised

Ühelahtriline tabel, lahter on valitud

Ühe valitud lahtri äärised

Valitud on lahtrid veerus

Valitud veeru äärised

Valitud on lahtrid reas

Valitud rea äärised

Valitud on terve vähemalt 2x2 lahtri suurune tabel

Valitud tabeli äärised


Eelmääratud joonte paigutused

Mitme äärise korraga määramiseks või lähtestamiseks klõpsa mõnel eelmääratud joonte paigutuse ikoonil.

Näited

Select a block of about 8x8 cells, then choose Table - Properties - Borders tab.

Eelmääratud ääriste ikoonid

Nüüd võid omal käel jätkata ja uurida, milliseid jooni teised ikoonid määravad või eemaldavad.

Kasutaja määratud joonte paigutused

Alal Kasutaja määratud saad klõpsuga määrata või eemaldada üksikuid jooni. Eelvaade kuvab jooned kolmes erinevas olekus.

Korduval klõpsamisel servale või nurgale saab valida kolme erineva oleku vahel.

Joonetüübid

Pilt

Tähendus

Must joon

Must äärisejoon

Must joon määrab valitud lahtrite vastava äärise. Joont näidatakse punktiirina, kui valid 0,05 pt joonestiili. Topeltjoonestiili valimisel näidatakse topeltjooni.

Hall joon

Hall äärisejoon

Halli joont näidatakse siis, kui valitud lahtrite vastavat äärist ei muudeta. Selle korral ei määrata ega eemaldata vastavat äärist.

Valge joon

Valge äärisejoon

Valget joont näidatakse siis, kui valitud lahtrite vastav ääris eemaldatakse.


Näited

  1. Vali Writeri tabelis üks lahter ja seejärel vali Tabel - Omadused - Äärised.

  2. Vali paks joonestiil.

  3. Alumise äärise määramiseks klõpsa alumisele servale, kuni näed paksu joont.

Paksu alaäärise määramine

note

Kõigil Writeri tabeli lahtritel on vaikimisi vähemalt vasakpoolne ja alumine joon. Enamikul tabeli lahtritel on vaikimisi rohkem jooni.


warning

Kõik jooned, mida eelvaade näitab valgena, eemaldatakse lahtrist.


Märkide ääriste määramine

Lehekülje ääriste määramine

Lõigu ääriste määramine

Palun toeta meid!