Lehekülje ääriste määramine

Hoiatav ikoon

Writeris saab määrata äärised leheküljestiilide, mitte aga üksikute lehekülgede jaoks. Kõik leheküljestiili ääristele tehtud muudatused rakendatakse kõikidele lehekülgedele, mis kasutavad sama leheküljestiili. Arvesta, et leheküljestiili muudatused ei allu LibreOffice'is funktsioonile "Võta tagasi".


Eelmääratud äärisestiili rakendamine

 1. Choose Format - Page Style - Borders.

 2. Vali alas Joonte paigutus üks eelmääratud äärisestiilidest.

 3. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil, värv ja jämedus. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 4. Määra alas Vahe sisuni vahemaa äärise joonte ja lehekülje sisu vahel. Vahemaad saab määrata ainult nende külgedeni, millele on ääris määratud.

 5. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Kohandatud äärisestiili määramine

 1. Choose Format - Page Style - Borders.

 2. Vali alas Joonte paigutus oleval väljal Kasutaja määratud servad, millele soovid äärist rakendada. Äärise sisse- või väljalülitamiseks klõpsa eelvaateala vastaval piirkonnal.

 3. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil, värv ja jämedus. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 4. Korda viimast kaht sammu iga äärise puhul.

 5. Määra alas Vahe sisuni vahemaa äärise joonte ja lehekülje sisu vahel. Vahemaad saab määrata ainult nende külgedeni, millele on ääris määratud.

 6. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Palun toeta meid!