Objektide ääriste määramine

Writeris saab ääriseid määrata OLE-objektidele, pluginatele, diagrammidele, piltidele ja paneelidele. Kasutatava menüü nimetus sõltub valitud objektist.

Eelmääratud äärisestiili rakendamine

 1. Vali objekt, millele tahad äärist määrata.

 2. Click the Borders icon on the OLE Object toolbar or Frame toolbar to open the Borders window.

 3. Klõpsa mõnel eelmääratud äärisestiilidest. See asendab objekti aktiivse äärisestiili valitud stiiliga.

Kohandatud äärisestiili määramine

 1. Vali objekt, millele tahad äärist määrata.

 2. Vali Vormindus - (objekti tüüp) - Omadused - Äärised.
  Asenda "objekti tüüp" valitud objektitüübi tegeliku nimetusega.

 3. Vali alas Joonte paigutus oleval väljal Kasutaja määratud servad, millele soovid äärist rakendada. Äärise sisse- või väljalülitamiseks klõpsa eelvaateala vastaval piirkonnal.

 4. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil ja värv. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 5. Korda viimast kaht sammu iga äärise puhul.

 6. Määra alas Vahe sisuni vahemaa äärise joonte ja lehekülje sisu vahel.

 7. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Palun toeta meid!