Märkide ääriste määramine

Hoiatav ikoon

Kui kahe kõrvutise tekstivahemiku kõik ääriseomadused on identsed (sama stiil, jämedus, värv, vahe sisuni ja varju stiil), siis loetakse neid vahemikke sama ääriserühma osaks ja nende äärised kuvatakse dokumendis ühisena.


Eelmääratud äärisestiili rakendamine

 1. Vali märgid, mille ümber soovid äärise lisada.

 2. Vali Vormindus - Märk - Äärised.

 3. Vali alas Joonte paigutus üks eelmääratud äärisestiilidest.

 4. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil, värv ja jämedus. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 5. Määra alas Vahe sisuni vahemaa äärise joonte ja valitud märkide vahel. Vahemaad saab määrata ainult nende külgedeni, millele on ääris määratud.

 6. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Kohandatud äärisestiili määramine

 1. Vali märgid, mille ümber soovid äärise lisada.

 2. Vali Vormindus - Märk - Äärised.

 3. Vali alas Joonte paigutus oleval väljal Kasutaja määratud servad, millele soovid äärist rakendada. Äärise sisse- või väljalülitamiseks klõpsa eelvaateala vastaval piirkonnal.

 4. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil, värv ja jämedus. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 5. Korda viimast kaht sammu iga äärise puhul.

 6. Määra alas Vahe sisuni vahemaa äärise joonte ja valitud märkide vahel. Vahemaad saab määrata ainult nende külgedeni, millele on ääris määratud.

 7. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Palun toeta meid!