Automaatne õigekirjakontroll

LibreOffice võimaldab automaatset õigekirja kontrollimist teksti sisestamise ajal, joonides punase lainelise joonega alla arvatavalt valesti kirjutatud sõnad.

Automaatne õigekirja kontrollimine kirjutamise ajal

  1. Vali Tööriistad - Automaatne õigekirja kontrollimine.

  2. Tee paremklõps punase lainelise allakriipsutusega sõnal ja seejärel vali soovitatud asendussõna loendist või automaatkorrektuuri alammenüüst.

Kui valid sõna automaatkorrektuuri alammenüüst, lisatakse allakriipsutatud sõna ja asendussõna automaatselt praeguse keele automaatkorrektuuri loendisse. Automaatkorrektuuri loendi kuvamiseks vali Tööriistad - Automaatkorrektuuri sätted ja seejärel klõpsa kaardil Asendamine.

Lisaks saad allakriipsutatud sõna oma kohandatud sõnastikku lisada. Selleks vali Lisa.

Sõnade kõrvalejätmine õigekirja kontrollimisest

  1. Märgi tekstis sõnad, mille soovid õigekirja kontrollimisel vahele jätta.

  2. Klõpsa menüü avamiseks olekuriba keeleväljal.

  3. Vali "Puudub (õigekirja ei kontrollita)".

Uue sõnastiku loomine

Automaatkorrektuuri loendisse erandite lisamine

Õigekirja ja grammatika kontroll

Palun toeta meid!