Nummerdatud või täpploendite loomine kirjutamisel

LibreOffice võimaldab kirjutamise ajal automaatselt loenditele lisada numeratsiooni või täpid.

Automaatsete nummerdatud või täpploendite aktiveerimine

  1. Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur - Automaatkorrektuuri sätted - kaart Sätted ja seejärel vali "Täpp- ja numberloendite moodustamine".

  2. Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur ja veendu, et Kirjutamise ajal oleks valitud.

tip

The automatic numbering option is applied only to paragraphs formatted with “Default Paragraph Style”, “Body Text”, or “Body Text, Indented” paragraph style.


Nummerdatud või täpploendite loomine teksti sisestamisel

  1. Nummerdatud loendi alustamiseks sisesta "1.", "i." või "I.". Punkti asemel võib kasutada ka parempoolset sulgu, nt "1)" või "i)". Täpploendi alustamiseks sisesta "*" või "-".

  2. Sisesta tühik, kirjuta soovitud tekst ja vajuta Enter. Järgmise tekstilõigu algusse tekib automaatselt ühe võrra suurem number või uus täpp.

  3. Loendi lõpetamiseks vajuta uuesti Enter.

Märkuse ikoon

Nummerdatud loendit võib alustada suvalise arvuga.


Changing the List Level of a List Paragraph

Palun toeta meid!