LibreOffice Writeri kiirklahvid

Sagedaste toimingute teostamiseks saab LibreOffice'is kasutada kiirklahve. See sektsioon kirjeldab LibreOffice Writeri kiirklahve.

Märkuse ikoon

Mõned kiirklahvidest võivad olla kasutusel töölaua keskkonnas. Töölaua keskkonna poolt kasutatavaid kiirklahve ei saa LibreOffice kasutada. Proovi omistada LibreOffice'ile dialoogi Tööriistad - Kohanda - Klaviatuur abil muud kiirklahvid või muuda töölaua keskkonna kiirklahve.


Samuti saad sa kasutada LibreOffice'i ĂĽldisi kiirklahve.

LibreOffice Writeri funktsiooniklahvid

Kiirklahvid

Efekt

F2

Valemiriba

+F2

Lisab välja

F3

Automaatteksti lõpetamine

+F3

Automaatteksti redigeerimine

Shift+F4

Valib järgmise paneeli

Ctrl+Shift+F4

Avab andmeallikate vaate

F5

Navigaator sees/väljas

Shift+F5

Liigutab kursori kohta, kus see oli enne dokumendi viimast sulgemist viimase salvestamise ajal

+Shift+F5

Avab Navigaatori, viib vastava numbriga lehekĂĽljele

F7

Ă•igekirjakontroll

+F7

Tesaurus

F8

LaiendusreĹľiim

+F8

Väljade varjustus sees/väljas

Shift+F8

Lisav valimisreĹľim

Ctrl+Shift+F8

Plokkvalimise reĹľiim

F9

Uuendab välju

+F9

Näitab välju

Shift+F9

Arvutab tabelis

+Shift+F9

Uuendab sisestusvälju ja sisestusloendeid

+F10

Mitteprinditavad märgid sees/väljas

Stiilide aken sees/väljas

Shift+F11

Loob stiili

+F11

Viib fookuse stiili rakendamise kastile

+Shift+F11

Uuendab stiili

F12

Toggle Ordered List

+F12

Lisab tabeli või muudab seda

Shift+F12

Toggle Unordered List

+Shift+F12

Ordered / Unordered List off


LibreOffice Writeri kiirklahvid

Kiirklahvid

Efekt

+A

Valib kõik

+J

Rööpjoondus

+D

Topeltallakriipsutus

+E

Keskjoondus

+H

Otsimine ja asendamine

+Shift+P

Ăślakiri

+L

Vasakjoondus

+R

Paremjoondus

+Shift+B

Alakiri

Teeb viimase toimingu uuesti

+0 (null)

Apply Body Text paragraph style

+1

Rakendab lõigustiili Pealkiri 1

+2

Rakendab lõigustiili Pealkiri 2

+3

Rakendab lõigustiili Pealkiri 3

+4

Rakendab lõigustiili Pealkiri 4

+5

Rakendab lõigustiili Pealkiri 5

+Plussmärk (+)

Arvutab valitud teksti ja kopeerib tulemuse lõikepuhvrisse

+Sidekriips (-)

Kohandatud poolitus; omamääratud poolituskoht

+Shift+- (miinusmärk)

PĂĽsikriips (ei kasutata poolitamiseks)

+* (korrutusmärk; ainult numbriklahvistikul)

Käivitab makrovälja

+Shift+tĂĽhik

Sisetühik. Sisetühikuid ei kasutata poolitamiseks ja rööpjoondatud tekstis neid ei laiendata.

Shift+Enter

Reavahetus ilma lõiguvahetuseta

+Enter

Manuaalne lehekĂĽljepiir

+Shift+Enter

Veeruvahetus mitmeveerulistes tekstides

+Enter

Loendis: sisestab nummerdamata lõigu; kui kursor on loendi lõpus, ei tee midagi

+Enter

Insert a new paragraph directly before or after a section or table.

For sections, the cursor must be placed at the first or last character. For tables, the cursor must be placed at the first character of the first cell or the last character of the last cell.

Nool vasakule

Liigutab kursorit vasakule

Shift+Nool vasakule

Liigutab kursorit koos valikualaga vasakule

+Nool vasakule

Viib kursori sõna algusesse

+Shift+Nool vasakule

Valib sõnakaupa vasakule

Nool paremale

Liigutab kursorit paremale

Shift+Nool paremale

Liigutab kursorit koos valikualaga paremale

+Nool paremale

Viib kursori järgmise sõna algusesse

+Shift+Nool paremale

Valib sõnakaupa paremale

Nool ĂĽles

Viib kursori rea võrra ülespoole

Shift+Nool ĂĽles

Valib reakaupa ĂĽlespoole

Ctrl+Nool ĂĽles

Move cursor to beginning of paragraph. Next keystroke moves cursor to beginning of previous paragraph

+Shift+Nool ĂĽles

Valib teksti lõigu alguseni; järgmine vajutus laiendab valiku eelmise lõigu alguseni

Nool alla

Viib kursori rea võrra allapoole

Shift+Nool alla

Valib reakaupa allapoole

+Nool alla

Viib kursori järgmise lõigu algusesse

+Shift+Nool alla

Valib teksti lõigu lõpuni; järgmine vajutus laiendab valiku järgmise lõigu lõpuni

Viib kursori rea algusesse

Viib kursori rea algusesse, samal ajal valides

Viib kursori rea lõppu

Viib kursori rea lõppu, samal ajal valides

Viib kursori dokumendi algusesse

Viib kursori dokumendi algusesse, samal ajal valides

Viib kursori dokumendi lõppu

Viib kursori dokumendi lõppu, samal ajal valides

+PageUp

Lülitab kursorit teksti ja päise vahel

+PageDown

LĂĽlitab kursorit teksti ja jaluse vahel

Insert

Lisamisrežiim sees/väljas

PageUp

Viib kursori ekraanitäie võrra üles

Shift+PageUp

Viib kursori koos valikualaga ekraanitäie võrra üles

PageDown

Viib kursori ekraanitäie võrra alla

Shift+PageDown

Viib kursori koos valikualaga ekraanitäie võrra alla

Kustutab teksti sõna lõpuni

+Backspace

Kustutab teksti sõna alguseni

Loendis: kustutab aktiivse lõigu ees oleva tühja lõigu

Kustutab teksti lause lõpuni

+Shift+Backspace

Kustutab teksti lause alguseni

+Tab

Automaatse sõnalõpetuse pakutav järgmine sõna

+Shift+Tab

Automaatse sõnalõpetuse pakutud eelmine sõna

+Shift+V

Asetab lõikepuhvri sisu vormindamata tekstina

+topeltklõps või +Shift+F10

Dokib või eemaldab dokist Navigaatori, stiilide või muu akna


Shortcut Keys for Paragraphs, List Paragraphs, Outline Levels and List Levels

Kiirklahvid

Efekt

+Nool ĂĽles

Liigutab aktiivset lõiku või valitud lõike ühe lõigu võrra üles.

+Nool alla

Liiguta aktiivset lõiku või valitud lõike ühe lõigu võrra alla.

Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 1–9), the outline level is moved down one level. For list paragraphs, the list level is moved down one level.

Shift+Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 2–10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Increases the alignment for all headings. For list paragraphs, increases the alignment for all paragraphs in the same list.

+Shift+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Decreases the alignment for all headings. For list paragraphs, decreases the alignment for all paragraphs in the same list.


note

To insert a tab at the beginning of a heading or list paragraph, use the Numbering followed by option in the Position tab in the Heading Numbering or Bullets and Numbering dialog. Alternatively, a tab can be copied and then pasted at the beginning.


LibreOffice Writeri tabelite kiirklahvid

Kiirklahvid

Mõju

+A

Kui aktiivne lahter on tĂĽhi, siis valib kogu tabeli. Vastasel juhul valitakse aktiivse lahtri sisu ja uuesti vajutamise korral kogu tabel.

+Home

Kui aktiivne lahter on tühi, siis liigutakse tabeli algusesse. Vastasel juhul liigutakse esimese vajutuse järel aktiivse lahtri algusesse, teise vajutuse järel aktiivse tabeli ja kolmanda vajutuse järel kogu dokumendi algusesse.

+End

Kui aktiivne lahter on tühi, siis liigutakse tabeli lõppu. Vastasel juhul liigutakse esimese vajutuse järel aktiivse lahtri lõppu, teise vajutuse järel aktiivse tabeli ja kolmanda vajutuse järel dokumendi lõppu.

+Tab

Sisestab tabelduskoha (ainult tabelites). Mõne aknahalduri puhul võib selle asemel kasutada ka kombinatsiooni +Tab.

+nooleklahvid

Suurendab või vähendab rea või veeru suurust lahtri paremast alumisest nurgast

+Shift+nooleklahvid

Suurendab või vähendab rea või veeru suurust lahtri vasakust ülemisest nurgast

+nooleklahvid

Nagu , aga muudetakse ĂĽksnes aktiivset lahtrit

+Shift+nooleklahvid

Nagu , aga muudetakse ĂĽksnes aktiivset lahtrit

+Shift+T

Eemaldab lahtrite kaitsmise kõigilt valitud tabelitelt. Kui ühtegi tabelit pole valitud, siis eemaldatakse lahtrite kaitsmine kõigilt dokumendi tabelitelt.

+Shift+Del

Kui ühtki tervet lahtrit pole valitud, kustutatakse tekst kursorist kuni aktiivse lause lõpuni. Kui kursor on lahtri lõpus ja ühtki tervet lahtrit pole valitud, kustutatakse järgmise lahtri sisu.

Kui ühtki tervet lahtrit pole valitud ja kursor on tabeli lõpus, kustutatakse tabelile järgnev lõik, välja arvatud siis, kui see on dokumendi viimane lõik.

Kui lahtreid on valitud, siis kustutatakse terved valitud read. Kui kõik read on osaliselt või täielikult valitud, siis kustutatakse kogu tabel.


Kiirklahvid paneelide, piltide ja objektide liigutamiseks ning suuruse muutmiseks

Kiirklahvid

Mõju

Esc

Kui kursor on paneeli sees ja teksti pole valitud: Escape valib paneeli.

Kui paneel on valitud: Escape eemaldab kursori paneelilt.

F2 või Enter või mõni muu ekraanile märgi lisav klahv

Kui paneel on valitud: asetab kursori paneelis oleva teksti lõppu. Kui vajutad mõnda ekraanile märgi lisavat klahvi ja dokument on redigeerimisrežiimis, siis lisatakse märk teksti lõppu.

+nooleklahvid

Nihutab objekti.

+nooleklahvid

Muudab suurust, liigutades paremat alumist nurka.

+Shift+nooleklahvid

Muudab suurust, liigutades vasakut ĂĽlemist nurka.

+Tab

Valib objekti ankru (punktide redigeerimise reĹľiimis).


Palun toeta meid!