Lisa väli

Klõps ikoonil avab dialoogi Väljad. Klõps ikooni kõrval asuval noolel avab alammenüü, kust saab valida vajaliku välja.

Võimalik on valida järgmiste funktsioonide seast:

Kuupäev

Lisab kuupäeva väljana. Kasutatakse vaikimisi kuupäevavormingut ja kuupäeva automaatselt ei uuendata.

Kellaaeg

Lisab praeguse kellaaja välja. Aeg võetakse operatsioonisüsteemilt vastavalt selle sätetele. Kasutatakse fikseeritud aega, mida ei saa klahvi F9 abil uuendada.

Leheküljenumber

Lisab kursori asukohale väljana aktiivse lehekülje numbri. Vaikimisi kasutatakse märgistiili Leheküljenumber.

Lehekülgede arv

Lisab väljana dokumendi lehekülgede koguarvu.

Teema

Lisab väljana dokumendi omadustes määratud teema. See väli näitab nime, mis on sisestatud väljale Teema dialoogis Fail - Omadused - Kirjeldus.

Tiitel

Lisab väljana dokumendi omadustes määratud tiitli. Sellel väljal näidatakse dialoogi Fail - Omadused - Kirjeldus välja Tiitel sisu.

Esimene autor (väli)

Sisestab dokumendi loonud isiku nime väljana kursori asukohta. Väljal kuvatakse kirje, mis dokumendi loomise hetkel määratud dialoogis - LibreOffice - Isikuandmed.

Muud

Lisab kursori asukohta välja. Dialoogis on loetletud kõik saadaolevad väljad.

Palun toeta meid!