Otsese kursori režiim

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

You can specify the behavior of the direct cursor by choosing - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Choose Edit - Direct Cursor Mode

From the tabbed interface:

Choose Home - Home menu - Direct Cursor Mode.

From toolbars:

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Toggle Direct Cursor Mode


Otsene kursor võimaldab klõpsates lehe tühjal alal asetada sinna teksti, pilte, tabeleid, paneele ja teisi objekte.

Kui otsekursor paigutada rõhtsuunas umbes lehe keskele, siis on sinna lisatav tekst keskjoondatud. Lehe parempoolsele servale asetamisel on tekst paremale joondatud.

warning

Automaatkorrektuur eemaldab automaatselt ülearused lõigud, tabelduskohad ja tühikud, mis on lisatud otsese kursori poolt. Otsese kursori kasutamisel tuleks automaatkorrektuur keelata.


Otsene kursor määrab tabelduskohad kursori asukoha järgi. Tabelduskohtade hilisemal muutmisel võib muutuda ka teksti paigutus.

Palun toeta meid!