Otsese kursori režiim

Aktiveerib või deaktiveerib otsese kursori. Otsese kursori käitumise määramiseks vali - LibreOffice Writer - Vormindusvahendid.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Redigeerimine - Otsese kursori režiim

Tööriistade ribal klõpsa

Ikoon "Otsese kursori režiim"

Otsese kursori režiim


Otsene kursor võimaldab klõpsates lehe tühjal alal asetada sinna teksti, pilte, tabeleid, paneele ja teisi objekte.

Kui otsekursor paigutada rõhtsuunas umbes lehe keskele, siis on sinna lisatav tekst keskjoondatud. Lehe parempoolsele servale asetamisel on tekst paremale joondatud.

warning

Automaatkorrektuur eemaldab automaatselt ülearused lõigud, tabelduskohad ja tühikud, mis on lisatud otsese kursori poolt. Otsese kursori kasutamisel tuleks automaatkorrektuur keelata.


Otsene kursor määrab tabelduskohad kursori asukoha järgi. Tabelduskohtade hilisemal muutmisel võib muutuda ka teksti paigutus.

Palun toeta meid!