Lehekülgede arv

Lisab väljana dokumendi lehekülgede koguarvu.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Väljad - Lehekülgede arv


Kui soovid määrata leheküljenumbri vormindamiseks kasutada mõnda teist nummerdusstiili, vali välja lisamiseks Lisamine - Väljad - Muud väljad ja määra dialoogis Väljad vajalikud sätted. Juba lisatud leheküljenumbrivälja saab muuta käsuga Redigeerimine - Väljad.

Palun toeta meid!