Kuupäev

Lisab kuupäeva väljana. Kasutatakse vaikimisi kuupäevavormingut ja kuupäeva automaatselt ei uuendata.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Väljad - Kuupäev


Teise kuupäevavormingu määramiseks või kuupäeva automaatseks uuendamiseks vali välja lisamiseks käsk Lisamine - Väljad - Muud väljad ja muuda dialoogis Väljad soovitud sätteid. Olemasoleva kuupäevavälja vormingut saab muuta, kui valida Redigeerimine - Väljad.

Palun toeta meid!