Valem

Avab alammenüü, mille abil on võimalik tabeli lahtrisse valemit sisestada. Aseta kursor tabeli lahtrisse või asukohale dokumendis, kuhu soovid tulemust saada. Klõpsa ikooni Valem ja vali alammenüüst soovitud valem.

Valem ilmub sisestusreale. Tabeli lahtrite vahemiku määramiseks vali soovitud lahtrid hiire abil ja vastavate lahtrite viited ilmuvadki sisestusreale. Vajadusel sisesta lisaparameetrid ja klõpsa sisestuse kinnitamiseks nuppu Rakenda. Kui tead õiget süntaksit, siis võid valemi ka otse sisestada. Seda on vaja näiteks dialoogides Väljade lisamine ja Väljade redigeerimine.

Selle käsu kasutamiseks...

Vaata, et kursor asuks tabelis, ja vajuta F2.

Klõpsa tabeliribal ikooni Valem.

Valemiikoon tabeliribal

Valem


Ăślevaade valemitest

Põhilised arvutusfunktsioonid

Toiming

Nimi

Näide

Liitmine

+

Arvutab summa.

Näide: <A1> + 8

Lahutamine

-

Arvutab vahe

Näide: 10 - <B5>

Korrutamine

MUL või *

Arvutab korrutise.

Näide: 7 MUL 9

Jagamine

DIV või /

Arvutab jagatise.

Näide: 100 DIV 15


Põhifunktsioonid alammenüüs

Funktsioon

Nimi

Näide

Summa

SUM

Arvutab valitud lahtrite summa.

Näide: SUM <A2:C2> kuvab lahtrite A2 kuni C2 summa

Ăśmardamine

ROUND

Ăśmardab arvu etteantud arvu kĂĽmnendkohtadeni.

Näide: 15,678 ROUND 2 kuvab 15,68

Protsent

PHD

Arvutab protsendi.

Näide: 10 + 15 PHD kuvab 10,15

Ruutjuur

SQRT

Arvutab ruutjuure.

Näide: SQRT 25 kuvab 5,00

Aste

POW

Astendab arvu.

Näide: 2 POW 8 kuvab 256,00


Tehtemärgid

Valemitesse on võimalik lisada erinevaid tehtemärke. Vali järgnevate funktsioonide seast:

Tehe

Nimi

Näide

Loendi eraldaja

|

Eraldab loendi elemente.

Loendi kasutamise näide:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Võrdne

EQ või ==

Kontrollib, kas valitud väärtused on võrdsed. Kui need pole võrdsed, siis on tulemuseks 0, vastasel korral 1 (tõene).

Näide: <A1> EQ 2 kuvab 1, kui A1 sisu võrdub 2.

Pole võrdne

NEQ või !=

Kontrollib valitud väärtuste mittevõrdumist.

Näide: <A1> NEQ 2 kuvab 0 (väär), kui A1 sisu võrdub 2.

Väiksem või võrdne

LEQ

Kontrollib, kas väärtused on antud väärtusest väiksemad või sellega võrdsed.

Näide: <A1> LEQ 2 tagastab 1 (tõene), kui A1 sisu on väiksem kui 2 või sellega võrdne.

Suurem või võrdne

GEQ

Kontrollib, kas väärtused on antud väärtusest suuremad või sellega võrdsed.

Näide: <A1> GEQ 2 tagastab 1 (tõene), kui A1 sisu on suurem kui 2 või sellega võrdne.

Väiksem

L

Kontrollib, kas väärtused on antud väärtusest väiksemad.

Näide: <A1> L 2 tagastab 1 (tõene), kui A1 sisu on väiksem kui 2.

Suurem

G

Kontrollib, kas väärtused on antud väärtusest suuremad.

Näide: <A1> G 2 tagastab 1 (tõene), kui A1 väärtus on suurem kui 2.

Loogiline VĂ•I

OR

Kontrollib, kas väärtused vastavad loogilisele VÕI-tehtele.

Näide: 0 OR 0 kuvab 0 (väär), kõik muu annab tulemuseks 1 (tõene)

Loogiline VĂ„LISTAV VĂ•I

XOR

Kontrollib, kas väärtused vastavad loogilisele VÄLISTAVA VÕI tehtele

Näide: 1 XOR 0 tagastab 1 (tõene)

Loogiline JA

AND

Kontrollib, kas väärtused vastavad loogilisele JA-tehtele.

Näide: 1 AND 2 kuvab 1 (tõene)

Loogiline EI

NOT

Kontrollib, kas väärtused vastavad loogilisele EI-tehtele.

Näide: NOT 1 (tõene) kuvab 0 (väär)


Statistilised funktsioonid

Valida saab järgmiste statistiliste funktsioonide seast:

Funktsioon

Nimi

Näide

Keskmine

MEAN

Arvutab ala või loendi väärtuste aritmeetilise keskmise.

Näide: MEAN 10|30|20 kuvab 20

Miinimumväärtus

MIN

Leiab ala või loendi vähima väärtuse.

Näide: MIN 10|30|20 kuvab 10

Maksimumväärtus

MAX

Leiab ala või loendi suurima väärtuse.

Näide: MAX 10|30|20 kuvab 30,00

Korrutis

PRODUCT

Arvutab valitud lahtrite korrutise.

Näide: PRODUCT <A2:C2> kuvab lahtrite A2 kuni C2 korrutise

Arv

COUNT

Annab mittetĂĽhjade lahtrite arvu.

Näide: COUNT <A2:C2> kuvab mittetühjade lahtrite arvu vahemikus A2 kuni C2.


Funktsioonid

Valida saab järgmiste funktsioonide seast:

Funktsioon

Nimi

Näide

Siinus

SIN

Arvutab siinuse radiaanides.

Näide: SIN (PI/2)

Koosinus

COS

Arvutab koosinuse radiaanides.

Näide: COS 1

Tangens

TAN

Arvutab tangensi radiaanides.

Näide: TAN <A1>

Arkussiinus

ASIN

Arvutab arkussiinuse radiaanides.

Näide: ASIN 1

Arkuskoosinus

ACOS

Arvutab arkuskoosinuse radiaanides.

Näide: ACOS 1

Arkustangens

ATAN

Arvutab arkustangensi radiaanides.

Näide: ATAN 1

Absoluutväärtus

ABS

Tagastab arvu absoluutväärtuse.

Näide: ABS -34 tagastab 34

Märk

SIGN

Tagastab arvu algebralise märgi.

Näide: SIGN -23 tagastab -1


Dokumendi omaduste muutujad

Järgnevad dokumendi omadused on saadaval ka, valides Fail - Omadused - Statistika.

Nimi

Kirjeldus

CHAR

Märkide arv dokumendis

WORD

Sõnade arv dokumendis

PARA

Lõikude arv dokumendis

GRAPH

Piltide arv dokumendis

TABLES

Tabelite arv dokumendis

OLE

OLE-objektide arv dokumendis

PAGE

LehekĂĽlgede arv dokumendis


Veel konstante

Kirjeldus

Nimi

Väärtus

Pii

PI

3.1415...

Euleri konstant

E

2.71828...

Tõene

TRUE

ei võrdu 0

Väär

FALSE

0


Palun toeta meid!