Määrab ekraanil kuvatavate lehekülgede arvu. Klõpsa ikooni kõrval oleval noolel eelvaate ridade ja veergude arvu valimiseks kasutatava võrgustiku avamiseks.

Ikoon

Lehekülje eelvaade: mitu lehekülge

Pärast ikoonil Lehekülje eelvaade: mitu lehekülge klõpsamist ilmub dialoog Mitu lehekülge. Kasuta kaht kerimisnuppu kuvatavate lehekülgede arvu määramiseks.

Ridu

Määrab leheküljeridade arvu.

Veerge

Määrab leheküljeveergude arvu.

Dialoogis valitavaid sätteid on võimalik ka hiire abil määrata. Klõpsa ikooni Lehekülje eelvaade: mitu lehekülge kõrval oleval noolel ja liiguta kursor üle sobiva arvu ridade ja veergude.

Palun toeta meid!