Kombineeritud kuvamine

Kuvab infot aktiivse dokumendi kohta.

Kui kursor asub nimega sektsioonis, siis kuvatakse selle nime. Kui kursor asub tabelis, siis kuvatakse tabeli lahtri nime. Kui redigeerid paneeli või joonistusobjekti, siis kuvatakse objekti suurust.

Kui kursor asub tekstis, siis avab topeltklõps sellel väljal dialoogi Väljad. Selle dialoogi abil saab määrata välja, mis lisatakse dokumendis kursori asukohta. Kui kursor asub tabelis, avab topeltklõps sellel väljal dialoogi Tabeli vormindus. Sõltuvalt valitud objektist on võimalik avada dialooge sektsioonide, piltide, paneelide, OLE-objektide ja otsese nummerduse või piltide suuruse ning asukoha redigeerimiseks.

Palun toeta meid!