Taseme võrra üles koos alapunktidega

Liigendab lõigu koos alapunktidega taseme võrra kõrgemale (vasakule). See ikoon on nähtav ainult siis, kui kursor asub number- või täpploendis.

Ikoon

Taseme võrra üles koos alapunktidega

Palun toeta meid!