Taseme võrra alla koos alapunktidega

Liigendab lõigu koos alapunktidega taseme võrra madalamale (paremale). See ikoon on nähtav ainult siis, kui kursor asub number- või täpploendis.

Ikoon

Taseme võrra alla koos alapunktidega

Palun toeta meid!