Tabel: kindel, proportsionaalne

Kui see režiim on aktiveeritud, siis mõjutavad reale ja/või veerule tehtud muudatused kogu tabelit.

Ikoon "Tabel: kindel, proportsionaalne"

Tabel: kindel, proportsionaalne

Palun toeta meid!