Tabel: kindel

Kui see režiim on aktiveeritud, siis mõjutavad reale ja/või veerule tehtud muudatused ainult kõrvalridu või -veerge.

Ikoon "Tabel: kindel"

Tabel: kindel

Palun toeta meid!