Lisa veerg

Lisab tabelisse kursori asukoha järele uue veeru. Rohkem kui ühe veeru saab lisada vastava dialoogi abil (vali Vormindus - Veerg - Lisa) või valides enne ikoonile vajutamist mitu veergu. Teise meetodi kasutamisel lisatakse sama palju veerge, kui oli valitud.

Ikoon

Lisa veerg

Palun toeta meid!