Link Frames

Lingib valitud paneeli järgmise paneeli külge. Tekst voolab automaatselt ühelt paneelilt teisele.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Frame and Object - Link Frames.

On the Format bar, click the Link Frames icon.


Ikoon "Lingi paneelid"

Lingi paneelid

Palun toeta meid!