Lingi

Lingib valitud paneeli järgmise paneeli külge. Tekst voolab automaatselt ühelt paneelilt teisele.

Ikoon "Lingi paneelid"

Lingi paneelid

Inserting, Editing, and Linking Frames

Palun toeta meid!