Vali aadressiloend

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

Lisa

Vali aadresse sisaldav andmebaas, mida soovid kasutada aadresside loendina. Kui fail sisaldab rohkem kui üht tabelit, avaneb dialoog Tabeli valimine.

Loo

Avab dialoogi Uus aadressiloend, kus saab luua uue aadresside nimekirja.

Filter

Avab standardfiltri dialoogi , kus saab soovitud aadresside kuvamiseks rakendada aadresside nimekirjale filtrit.

Redigeeri

Avab dialoogi Uus aadressiloend, kus saab redigeerida valitud aadresside nimekirja.

Muuda tabelit

Avab dialoogi Tabeli valimine, kus saab kirjakooste jaoks määrata uue tabeli.

Palun toeta meid!