Aadressikasti valimine

Select, edit, or delete an address block layout for mail merge.

Select your preferred address block

Vali nimekirjast aadressikast, mida soovid kasutada kirjakooste aadressikastina ja klõpsa Sobib.

Riiki/regiooni ei kaasata kunagi

Välistab aadressikastis riigi- või regiooniteabe.

Riik/regioon kaasatakse alati

Kaasab aadressikastis riigi- või regiooniteabe.

Riik/regioon kaasatakse juhul, kui see pole:

Kaasab riigi- või regiooniteabe aadressikastis vaid juhul, kui väärtus erineb tekstiväljale sisestatud väärtusest.

Sisesta riigi/regiooni string, mida ei prindita.

Uus

Avab dialoogi Uus aadressikast, kus saab määrata uue aadressikasti paigutuse.

Redigeeri

Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout.

Kustuta

Kustutab valitud aadressikasti paigutuse.

Palun toeta meid!