Uus aadressiloend

Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents. When you click OK, a dialog prompts you for the location to save the address list.

Aadressi info

Sisesta või muuda väljasisu iga kirjakooste adressaadi jaoks.

Näita kirje numbrit

Klõpsa nuppe kirjete vahel liikumiseks või sisesta kirje kuvamiseks kirjenumber.

Uus

Lisab aadressiloendisse uue tühja kirje.

Kustuta

Kustutab valitud kirje.

Otsi

Avab dialoogi Kirje otsimine. Kirjeid saab redigeerida ka avatud dialoogi korral.

Kohanda

Avab dialoogi Aadressiloendi kohandamine, kus saab välju ümber korraldada, ümber nimetada ja kustutada.

Palun toeta meid!