Kirjakooste nõustaja - aadressid

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Märkuse ikoon

The Mail Merge wizard opens to this page if you start the wizard in a text document that already contains address database fields. If the wizard opens directly to this page, the Select Address List button is called Select Different Address List.


Märkuse ikoon

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for email messages.


Select Address List

Avab dialoogi Aadressiloendi valik, kus saad valida aadresside andmeallika, lisada uued aadressid või sisestada uue aadressiloendi.

Hoiatav ikoon

Kui redigeerid kirjeid Calci arvutustabeli andmeallikas, mida kirjakooste praegu kasutab, pole need muudatused kirjakoostes nähtaval.


See dokument peab sisaldama aadressikasti

Lisab kirjakooste dokumendile aadressikasti.

Vali aadressikasti paigutus, mida soovid kasutada.

Hoiatav ikoon

If you select This document shall contain an address block, the third and fourth substeps become enabled on this page. Then you have to match the address block elements and the field names used in the mail.


Tühjade väljadega ridade eiramine

Luba aadressist tühjade väljade väljajätmiseks.

Rohkem

Avab dialoogi Aadressikasti valik.

Võrdsusta väljad

Avab dialoogi Väljade sättimine vastavusse.

Hoiatav ikoon

Unless all address elements are matched with a column header, you cannot finish the Mail Merge wizard with the Finish button or continue to the fourth step of the wizard.


(Sirvimisnupud)

Kasuta sirvimisnuppe eelmise või järgmise andmekirje teabe eelvaateks.

Next step: Mail Merge Wizard - Create salutation

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Palun toeta meid!