Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Asukoht ja suurus

Muudab valitud objekti suurust, asukohta, pöördenurka või kallet.

Joon

Määrab valitud joone vormindussätted.

Ala

Määrab valitud jooniseala täitmise sätted.

Text Attributes

Määrab valitud joonises või tekstiobjektis oleva teksti paigutuse ja ankurdamise sätted.

Ilukiri

Võimaldab redigeerida valitud objekti ilukirja efekte, mis on loodud eelmise ilukirja dialoogi abil.

Palun toeta meid!