Kõik registrid ja sisukorrad

Uuendab kõiki aktiivse dokumendi registreid ja sisukordi. Enne selle käsu kasutamist pole vaja kursorit sisukorda või registrisse asetada.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Värskendamine - Registrid ja sisukorrad


Palun toeta meid!