Aktiivne register

Uuendab aktiivset registrit. Aktiivne on see register, milles asub kursor.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Värskendamine - Aktiivne register


Lisaks saad teha paremklõpsu registris või sisukorras ja seejärel valida Uuenda registrit/sisukorda. Lisaks on kontekstimenüüs saadaval järgmised käsud.

Edit Index or Table of Contents

Redigeerib aktiivset registrit või sisukorda.

Kustuta register/sisukord

Kustutab aktiivse registri või sisukorra.

Palun toeta meid!