Lõpumärkuste seadistused

Määrab lõpumärkuste vorminduse. Saadaolevad valikud on lõpumärkuse nummerduse tüüp ja rakendatavad stiilid.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - All- ja lõpumärkused - kaart Lõpumärkused


Automaatnummerdus

Nummerdus

Select the numbering style that you want to use.

Valik

Kirjeldus

A, B, C

Suurtähed

a, b, c

Väiketähed

I, II, III

Rooma numbrid (suurtähed)

i, ii, iii

Rooma numbrid (väiketähed)

1, 2, 3

Araabia numbrid

A,... AA,... AAA,...

Tähestikuline nummerdus suurtähtedega. Pärast tähestiku lõppu algab nummerdus uuesti vormingus "AA", "AB" jne.

a,... aa,... aaa,...

Tähestikuline nummerdus väiketähtedega. Pärast tähestiku lõppu algab nummerdus uuesti vormingus "aa", "ab" jne.


Alusta kohalt

Sisesta dokumendi esimese lõpumärkuse number. See on kasulik, kui soovid, et lõpumärkuste nummerdus ulatuks üle mitme dokumendi.

Enne

Sisesta tekst, mida soovid märkuse tekstis lõpumärkuse numbri ees kuvada. Näiteks sisesta "re: " teksti "re: 1" kuvamiseks.

Pärast

Sisesta tekst, mida soovid märkuse tekstis lõpumärkuse numbri järel kuvada. Näiteks sisesta ")" teksti "1)" kuvamiseks.

Stiilid

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style.

Lõik

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Lehekülg

Vali leheküljestiil, mida soovid lõpumärkuste jaoks kasutada.

Märgistiilid

Saad määrata lõpumärkuse ankrutele ja tekstile stiilid. Kasutada saab nii eelmääratud lõpumärkusestiile kui ka muid.

Tekstiala

Select the character style that you want to use for endnote anchors in the text area of your document.

Lõpumärkuseala

Select the character style that you want to use for the endnote numbers in the endnote area.

Palun toeta meid!