Allmärkuste seadistused

Specifies the formatting for footnotes.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - All- ja lõpumärkused - kaart Allmärkused


Märkuse ikoon

To set additional option for footnotes, choose Format - Page Style, and then click the Footnote tab.


Automaatnummerdus

Nummerdus

Select the numbering style that you want to use.

Valik

Kirjeldus

A, B, C

Suurtähed

a, b, c

Väiketähed

I, II, III

Rooma numbrid (suurtähed)

i, ii, iii

Rooma numbrid (väiketähed)

1, 2, 3

Araabia numbrid

A,... AA,... AAA,...

Tähestikuline nummerdus suurtähtedega. Pärast tähestiku lõppu algab nummerdus uuesti vormingus "AA", "AB" jne.

a,... aa,... aaa,...

Tähestikuline nummerdus väiketähtedega. Pärast tähestiku lõppu algab nummerdus uuesti vormingus "aa", "ab" jne.


Loendamine

Vali allmärkuste nummerdussäte.

Valik

Tähendus

Lehekülje kohta

Alustab allmärkuste nummerdamist uuesti iga lehekülge algusest. See valik on saadaval, kui on märgitud alas Asukoht asuv märkeruut Lehekülje lõpp

Lõigu kohta

Alustab allmärkuste nummerdamist iga lõigu alguses uuesti.

Dokumendi kohta

Nummerdab kõik dokumendis sisalduvad allmärkused järjest.


Alusta kohalt

Sisesta dokumendi esimese allmärkuse number. See säte on saadaval vaid siis, kui valisid väljal Loendamine "Dokumendi kohta".

Enne

Sisesta tekst, mida soovid märkuse tekstis allmärkuse numbri ees kuvada. Näiteks sisesta "nr ", kui soovid, et kuvatakse "nr 1".

Pärast

Sisesta tekst, mida soovid märkuse tekstis allmärkuse numbri järel kuvada. Näiteks sisesta ")", kui soovid, et kuvatakse "1)".

Nõuande ikoon

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Paigutus

Lehekülje lõpus

Allmärkusi näidatakse lehekülje lõpus.

Dokumendi lõpus

Allmärkusi näidatakse dokumendi lõpus lõpumärkustena.

Stiilid

Omista allmärkustele lõigustiil ühtlase väljanägemise andmiseks kogu dokumendi piires.

Lõik

Select the paragraph style for the footnote text. Only special styles can be selected.

Lehekülg

Vali leheküljestiil, mida soovid allmärkuste jaoks kasutada.

Märkuse ikoon

See valik on saadaval vaid siis, kui alal Asukoht on valitud Dokumendi lõpus.


Märgistiilid

Saad määrata allmärkuse ankrutele ja tekstile stiilid. Kasutada saab nii eelmääratud allmärkusestiile kui ka muid.

Tekstiala

Select the character style that you want to use for footnote anchors in the text area of your document.

Allmärkuste ala

Select the character style that you want to use for the footnote numbers in the footnote area.

Jätkamise märge

Allmärkuse lõpp

Sisesta tekst, mida soovid kuvada, kui allmärkused jätkuvad järgmisel leheküljel (nt "Jätkub leheküljel ". Järgmise lehekülje numbri lisab LibreOffice Writer automaatselt.

Järgmise lehekülje algus

Sisesta tekst, mida soovid kuvada leheküljel, kus allmärkused jätkuvad (nt "Jätkub leheküljelt ". Eelmise lehekülje numbri lisab LibreOffice Writer automaatselt.

Palun toeta meid!