Allmärkuste/lõpumärkuste sätted

Määrab allmärkuste ja lõpumärkuste kuvamise sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - All- ja lõpumärkused


Allmärkuste seadistused

Specifies the formatting for footnotes.

Lõpumärkuste seadistused

Määrab lõpumärkuste vorminduse. Saadaolevad valikud on lõpumärkuse nummerduse tüüp ja rakendatavad stiilid.

Palun toeta meid!