Peatükkide nummerdamine

Määrab aktiivse dokumendi peatükkide nummerdamise arvuvormingu ja hierarhia.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Peatükkide nummerdamine


Chapter numbering is linked to paragraph styles. By default, the "Heading" paragraph styles (1-10) are assigned to the corresponding chapter and outline number levels (1-10). If you want, you can assign different paragraph styles to the outline number level.

Nõuande ikoon

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Märkuse ikoon

To highlight the screen display of chapter and outline numbers, choose View - Field Shadings.


Nummerdus

Määrab aktiivse dokumendi peatükkide nummerdamise arvuvormingu ja hierarhia.

Paigutus

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Laadimine ja salvestamine

Saves or loads a chapter numbering format. A saved chapter numbering format is available to all text documents.

Märkuse ikoon

The Load/Save button is only available for chapter numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the numbering styles of the paragraphs.


Nimetu 1 - 9

Vali eelkirjeldatud nummerdusstiil, mida soovid valitud liigendustasemele omistada.

Salvesta kui

Opens a dialog where you can save the current settings for the selected chapter and outline level. You can then load these settings from another document.

Salvesta kui

Click a numbering style in the list, and then enter a name for the style. The numbers correspond to the outline level that the styles are assigned to.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!