Sõnade arv

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Vali Tööriistad - Sõnade arv

From the tabbed interface:

Choose Review - Word Count.

On the Review menu of the Review tab, choose Word Count.

From toolbars:

Icon Word Count

Word Count

From the status bar:

Click on the Word and Character Count area.


Kuidas LibreOffice sõnu loendab?

Üldiselt loetakse sõnaks iga kahe tühiku vaheline märgijada. Sõnu eraldavad ka mõttekriipsud, tabelduskohad, rea- ja lõigupiirid.

Sidekriipsuga sõnad nagu "nii-öelda" või "aeg-ajalt" lähevad arvesse ühe sõnana, samuti kaldkriipsuga sõnapaarid nagu "ja/või". Seevastu mõttekriipsuga (ja nn kuni-kriipsuga) eraldatud sõnapaarid loetakse eri sõnadeks, nt "Tallinna–Tartu maantee" on kolm sõna.

Sõnaks loetase ka tähtede, numbrite ja erimärkide kombinatsioon. Nii loetaks järgnevas tekstis kokku neli sõna: abc123 1,23 "€" http://www.näidis.ee.

Kohandatud märgi lisamiseks sõnade eraldajate hulka vali - LibreOffice Writer - Üldine ning lisa soovitud märk väljale Täiendavad eraldajad.

Palun toeta meid!