Column Width

Muudab valitud veeru või veergude laiust.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Choose Table - Size - Column Width.

From the context menu:

Choose Size - Column Width.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Column Width.


Laius

Veerud

Enter the column number of the column you want to change the width of.

Laius

Enter the width that you want for the selected column(s).

Palun toeta meid!