Veerg

Määra veergude laius või vali, lisa ja eemalda veerge.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali lahtri kontekstimenüüst Veerg


Laius...

Muudab valitud veeru või veergude laiust.

Optimaalne laius

Kohandab automaatselt veergude laiust vastavalt lahtrite sisule. Veeru laiuse muutumine ei mõjuta teiste tabeli veergude laiust. Tabeli laius ei saa ületada lehekülje laiust.

Distribute Columns Equally

Muudab valitud veergude laiuse võrdseks kõige laiema veeru laiusega valikus. Tabeli kogulaius ei ületa lehekülje laiust.

Vali

Valib kursorit sisaldava veeru. See valik on saadaval vaid siis, kui kursor asub tabelis.

Lisa...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Kustuta

Kustutab valitud veerud tabelist.

Palun toeta meid!