Veerg

Määra veergude laius või vali, lisa ja eemalda veerge.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali lahtri kontekstimenüüst Veerg


Laius...

Muudab valitud veeru või veergude laiust.

Optimal Column Width

Distribute Columns Evenly

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Vali

Valib kursorit sisaldava veeru. See valik on saadaval vaid siis, kui kursor asub tabelis.

Lisa...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Kustuta

Kustutab valitud veerud tabelist.

Palun toeta meid!