Kustuta

Kustutab valitud rea või read tabelist.

Selle käsu kasutamiseks...

From toolbars:

Icon Delete Rows

Delete Rows


Palun toeta meid!