Eemalda kaitse

Removes the cell protection for all selected cells in the current table.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali lahtri kontekstimenĂĽĂĽst Lahter - Kaitsmata

Ava Navigaatoris tabelite kohal kontekstimenĂĽĂĽ


Kaitse eemaldamiseks mitmelt tabelilt korraga vali tabelid ja seejärel vajuta +Shift+T. Dokumendis kõigilt tabelitelt kaitse eemaldamiseks klõpsa dokumendis suvalises kohas ja seejärel vajuta +Shift+T.

Nõuande ikoon

Lahtrite kaitsmist on tabelilt võimalik eemaldada ka Navigaatori abil.


Palun toeta meid!