Lahter

See käsk on saadaval vaid siis, kui oled valinud dokumendist mõne tabeli või kui kursor asub tabeli lahtris.

Selle käsu kasutamiseks...

Tee tabelis paremklõps, vali Lahter


Ühenda

Koondab valitud tabelilahtrite sisu ühte lahtrisse.

Üles

Lahtri sisu joondatakse lahtri ülemise serva järgi.

Keskele (vertikaalselt)

Joondab lahtri sisu ülemise ja alumise lahtri vahele keskele.

Alla

Lahtri sisu joondatakse lahtri ülemise serva järgi.

Kaitse

Kaitseb valitud lahtreid muudatuste tegemise eest.

Eemalda kaitse

Removes the cell protection for all selected cells in the current table.

Palun toeta meid!