Lahter

See käsk on saadaval vaid siis, kui oled valinud dokumendist mõne tabeli või kui kursor asub tabeli lahtris.

Selle käsu kasutamiseks...

Tee tabelis paremklõps, vali Lahter


Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Üles

Lahtri sisu joondatakse lahtri ülemise serva järgi.

Keskele (vertikaalselt)

Joondab lahtri sisu ülemise ja alumise lahtri vahele keskele.

Alla

Lahtri sisu joondatakse lahtri ülemise serva järgi.

Kaitse

Kaitseb valitud lahtreid muudatuste tegemise eest.

Eemalda kaitse

Removes the cell protection for all selected cells in the current table.

Palun toeta meid!