Objekt

Opens a dialog where you can modify the properties of the selected object, for example, its size and name.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Paneel/objekt - Omadused

Icon Object Properties

Objekti omadused


Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Sätted

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Mähkimine

Määrab teksti objektide ümber mähkimise viisi. Määrata saab ka vahemaa teksti ja objekti vahel.

HĂĽperlink

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Äärised

Määrab Writeris või Calcis valitud objektide ääriste sätted.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!