Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Pilt - Omadused - kaart Makro

Vali Vormindus - Paneel/objekt - Omadused - kaart Makro

Vali Tööriistad - Automaattekst - Automaattekst (nupp) - Makro

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Vali Vormindus - Märk - kaart Hüperlink - nupp Sündmused


Sündmus

Lists the events that can trigger a macro. Only the events that are relevant to the selected object are listed.

Järgnev tabel loetleb objektitüübid ja sündmused, mis võivad makrot käivitada:

Sündmus

Sündmuse päästik

OLE-objekt

Image

Paneel

Automaattekst

Hüperpildi ala

Hüperlink

Klõps objektil

objekt on valitud

Hiir objekti kohal

hiirekursor liigub üle objekti

Hüperlingi aktiveerimine

klõpsatakse objektile omistatud hüperlingil

Hiir lahkus objektilt

hiirekursor liigub objektilt ära

Pildi laadimine õnnestus

image is loaded successfully

Pildi laadimine katkestati

loading of the image is terminated by the user (for example, when downloading)

Pildi laadimine nurjus

image is not successfully loaded

Tärkide sisestamine

sisestatakse teksti

Mitte-tärkide sisestamine

Sisestatakse mitteprinditavaid märke, näiteks tabeldusmärk või reavahetus

Paneeli suuruse muutmine

muudetakse paneeli suurust

Paneeli liigutamine

liigutatakse paneeli

Enne automaatteksti lisamist

enne kui lisatakse automaattekst

Pärast automaatteksti lisamist

pärast seda, kui automaattekst on lisatud


Märkuse ikoon

Vormi juhtelementidega lingitud sündmuste kohta vaata Juhtelemendi omadused või Vormi omadused.


Omistatud tegevus

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

Frames allow you to link certain events to a function that then decides if the event is handled by LibreOffice Writer or by the function. See the LibreOffice Basic Help for more information.

Makro allikas

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Olemasolevad makrod

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

Omista

Assigns the selected macro to the selected event.

Eemalda

Removes the macro assignment from the selected entry.

Palun toeta meid!