Mähkimine

Määrab teksti objektide ümber mähkimise viisi. Määrata saab ka vahemaa teksti ja objekti vahel.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Pilt - Omadused - kaart Mähkimine

Vali Vormindus - Paneel/objekt - Omadused - kaart Mähkimine

Vali Lisamine - Paneel - Paneel - kaart Mähkimine

Vali Vormindus - Mähkimine - Redigeeri - kaart Mähkimine


Nõuande ikoon

Teksti mähkimiseks tabeli ümber paiguta tabel paneelile ja mähi tekst paneeli ümber.


Mähkimine

Puudub

Paigutab objekti dokumendis eraldi reale. Dokumendi teksti kuvatakse objekti kohal ja all, kuid mitte objekti kõrval.

Ikoon

Puudub

Enne

Mähib teksti piisava ruumi korral objekti vasakule küljele.

Ikoon

Enne

Pärast

Mähib teksti piisava ruumi korral objekti paremale küljele.

Ikoon

Pärast

Paralleelselt

Mähib teksti objekti äärise kõigile neljale küljele.

Ikoon

Paralleelselt

Läbi

Paigutab objekti teksti ette.

Ikoon

Läbi

Optimaalselt

Mähib teksti automaatselt kas objekti äärisest vasakule, paremale või kõigile neljale küljele. Kui vahemaa objekti ja leheküljeveerise vahel on väiksem kui 2 cm, siis teksti ei mähita.

Ikoon

Optimaalselt

Sätted

Määrab teksti mähkimise sätted.

Esimene lõik

Pärast Enteri vajutamist alustab uut lõiku objekti all. Lõikudevahelise vahe määrab objekti suurus.

Taustal

Saadab valitud objekti taustale. See säte on saadaval ainult läbi objekti mähkimise korral.

Kontuur

Mähib teksti objekti kuju ümber. See valik pole saadaval läbi objekti mähkimise korral ega paneelide jaoks. Objekti kontuuri muutmiseks vali objekt ja seejärel vali Vormindus - Mähkimine - Redigeeri kontuuri.

Ainult väljast

Mähib teksti vaid objekti kontuuri ümber, kuid mitte avatud aladel objektikuju sees. See valik pole saadaval paneelide jaoks.

Lubatakse kattumist

Määrab, kas objekt võib teiste objektidega kattuda. Läbi objekti mähkimise korral pole sellel sättel mingit efekti - sel juhul on kattumine alati lubatud.

Vahed

Määra vahe, mis jäetakse valitud objekti ja teksti vahele.

Vasakul

Sisesta soovitud vahe suurus objekti vasaku serva ja teksti vahel.

Paremal

Sisesta soovitud vahe suurus objekti parempoolse serva ja teksti vahel.

Üleval

Sisesta soovitud vahe suurus objekti ülemise serva ja teksti vahel.

All

Sisesta soovitud vahe suurus objekti alumise serva ja teksti vahel.

Palun toeta meid!