Tüüp

Määrab valitud objekti või paneeli suuruse ja asukoha leheküljel.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Pilt - Omadused - kaart Tüüp

Vali Vormindus - Paneel/objekt - Omadused - kaart Tüüp

Vali Vaade - Stiilid - ava kontekstimenüü - Muuda/Uus - kaart Tüüp

Vali Lisamine - Paneel - Paneel - kaart Tüüp


Suurus

Laius

Sisesta valitud objektile soovitud laius.

Suhteline

Arvutab valitud objekti laiuse lehekülje tekstiala laiuse protsendina.

Alus

Määrab, mida tähendab 100% laius: kas lõigu tekstiala ilma veeristeta või terve lehekülg koos veeristega.

Kõrgus

Sisesta valitud objektile soovitud kõrgus.

Suhteline

Arvutab valitud objekti kõrguse lehekülje tekstiala kõrguse protsendina.

Alus

Määrab, mida tähendab 100% kõrgus: kas lõigu tekstiala ilma veeristeta või terve lehekülg koos veeristega.

Hoitakse proportsioonis

Säilitab kõrguse või laiuse muutmisel nendevahelise suhte, muutes automaatselt ka teist mõõdet.

Algsuurus

Taastab valitud objekti algse suuruse.

note

See säte pole paneelide jaoks saadaval.


Automaatne

Reguleerib paneeli laiust või kõrgust automaatselt vastavalt paneeli sisule. Soovi korral saad määrata paneeli miinimumlaiuse või -kõrguse.

Märkuse ikoon

Säte Automaatne on saadaval ainult paneelide puhul.


Ankurdusviis

Määrab valitud objekti või paneeli ankurdusviisi. Vastavalt ankurdusviisile jääb element kas määratud kohale või liigub dokumendi muutmisel ümbritseva sisuga kaasa. Ankurdamissätted pole saadaval paneelistiilide jaoks.

Leheküljele

Ankurdab valiku aktiivsele leheküljele.

Lõigule

Ankurdab valiku aktiivsele lõigule.

Märgile

Ankurdab valiku märgile.

Märgina

Ankurdab valiku märgina. Praeguse rea kõrgust muudetakse vastavalt valitud objekti kõrgusele.

Paigutus

Määrab valitud objekti paigutuse praegusel leheküljel.

Horisontaalne

Vali objekti rõhtjoonduse säte. See säte pole saadaval, kui valida ankurdusviisiks "märgina".

Vahe

Sisesta vahe, mis tuleb jätta valitud objekti vasakserva ja väljal Alus valitud viitepunkti vahele. See säte on saadaval vaid siis, kui väljal Horisontaalne on valitud "Vasakult".

Alus

Select the reference point for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Beware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Peegeldatakse paarislehekülgedel

Pöörab praegused rõhtjoondussätted paarisnumbriga lehekülgedel vastupidiseks.

tip

Paaris ja paaritutel lehekülgedel objektide paigutuse kohandamiseks saad kasutada ka pildi peegeldamissätteid.


Vertikaalne

Vali objekti püstjoonduse säte.

Märkuse ikoon

Kui ankurdad objekti fikseeritud kõrgusega paneeli külge, on saadaval vaid paigutussätted "Ülaservaga tasa", "Alaservaga tasa", "Keskel" ja "Ülevalt".


Vahe

Sisesta vahe, mis tuleb jätta valitud objekti ülaserva ja väljal Alus valitud viitepunkti vahele. See säte on saadaval vaid siis, kui väljal Vertikaalne on valitud "Alt" või "Ülevalt".

Alus

Select the reference point for the selected vertical alignment option. The following options are available:

Beware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Hoitakse tekstipiiride sees

Hoiab valitud objekti selle teksti, mille külge objekt ankurdatud on, paigutuse piirides. Kui soovid valitud objekti dokumendis suvalisse kohta liigutada, ei tohi see ruut märgitud olla.

Vaikimisi on säte Hoitakse tekstipiiride sees aktiivne, kui avad dokumendi, mis on loodud vanemas Writeri versioonis kui OpenOffice.org 2.0. See säte pole aktiivne, kui lood või avad dokumendi Microsoft Wordi vormingus (*.doc).

Eelvaate väli

Displays a preview of the current selection.

Roheline ristkülik tähistab valitud objekti ja punane ristkülik tähistab paigutuse viitepunkti. Kui ankurdad objekti märgina, muutub viitepunkti ristkülik punaseks jooneks.

Vormindus - Ankurdusviis

Format - Align Text

Palun toeta meid!