Allmärkused ja lõpumärkused

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Sektsioon - kaart All- ja lõpumärkused

Vali Vormindus - Sektsioonid - nupp Sätted - kaart All- ja lõpumärkused


Allmärkused

Kogutakse teksti lõppu

Lisab allmärkused sektsiooni lõppu. Kui sektsioon laieneb rohkem kui ühele leheküljele, siis lisatakse allmärkused selle lehekülje alläärde, millel asub allmärkuse ankur.

Taasalusta nummerdust

Taasalustab allmärkuste nummerdamist sinu poolt määratud arvust.

Alusta kohalt

Sisesta arv, mida soovid allmärkusele omistada.

Kohandatud vorming

Määrab lõpumärkuste jaoks kohandatud vormingu. See märkeruut on saadaval vaid siis, kui ruut Nummerduse taasalustamine on märgitud.

Enne

Sisesta tekst, mida soovid kuvada allmärkuse arvu ees.

Kohandatud vormingu kerimisnupp

Select the numbering scheme for the footnotes.

Pärast

Sisesta tekst, mida soovid näha pärast allmärkuse arvu.

Lõpumärkused

Kogutakse sektsiooni lõppu

Lisab lõpumärkused sektsiooni lõppu.

Taasalusta nummerdust

Taasalustab lõpumärkuste nummerdamist sinu poolt määratud arvust.

Alusta kohalt

Sisesta arv, mida soovid lõpumärkusele omistada.

Kohandatud vorming

Määrab lõpumärkustele kohandatud vormingu. See märkeruut on saadaval vaid siis, kui märkeruut Nummerduse taasalustamine on valitud.

Enne

Sisesta tekst, mida soovid kuvada lõpumärkuse arvu ees

Kohandatud vormingu kerimisnupp

Select the numbering scheme for the endnotes.

Pärast

Sisesta tekst, mida soovid kuvada lõpumärkuse arvu järel.

Palun toeta meid!