Süvisinitsiaalid

Vormindab lõigu esimese tähe suurtähega, mis võib ulatuda üle mitme rea. Lõik peab ulatuma vähemalt üle nii mitme rea, kui on määratud väljal "Ridu".

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Lõik - kaart Süvisinitsiaalid

Vali Vaade - Stiilid - ava kontekstimenüü - Muuda/Uus - kaart Süvisinitsiaalid


Sätted

Süvisinitsiaalide näitamine

Rakendab süvisinitsiaalide sätted valitud lõigule.

Terve sõna

Kuvab lõigu esimese sõna süvisinitsiaalidena, mitte ainult esimese tähe.

Märke

Sisesta süvisinitsiaalideks muudetavate märkide arv.

Ridu

Sisesta ridade arv, mille võrra süvisinitsiaal peab lõigu esimesest reast allapoole ulatuma. Lühemad lõigud ei saa süvisinitsiaale kasutada. Valik on piiratud 2-9 reaga.

Vahe tekstini

Sisesta vahe, mis peaks jääma süvisinitsiaalide ja lõigu ülejäänud teksti vahele.

Sisu

Tekst

Sisesta tekst, mida soovid lõigu esitähtede asemel süvisinitsiaalidena esitada.

Märgistiil

Vali vormindusstiil, mida soovid süvisinitsiaalidele rakendada. Praeguse lõigu vormindusstiili kasutamiseks vali [Puudub].

Eelvaate väli

Displays a preview of the current selection.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!