Päis

Lülitab päise näitamist alammenüüs loetletud leheküljestiilide puhul. Päis lisatakse kõigile seda leheküljestiili kasutavatele lehekülgedele. Uues dokumendis on loetletud ainult "Vaikimisi" stiil. Kui dokumendis muid leheküljestiile rakendad, lisanduvad need menüüsse.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Päised ja jalused - Päis


Märkuse ikoon

Päised on nähtavad ainult dokumendi kuvamisel prindivaates (luba Vaade - Prindivaade).


Kõik päiseid sisaldavad leheküljestiilid on märgistatud.

Päise eemaldamiseks vali Lisamine - Päis, seejärel vali päist sisaldav leheküljestiil. Päis eemaldatakse kõigilt seda leheküljestiili kasutavatelt lehekülgedelt.

Päise lisamiseks või eemaldamiseks kõigist dokumendis kasutuselolevatest stiilidest vali Lisamine - Päis - Kõik.

Päise vormindamiseks vali Vormindus - Lehekülg - Päis.

Palun toeta meid!