Kirjed (kasutaja määratud register)

Määra kasutaja määratud registri kirjete vormindus.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on "Kasutaja määratud")


Tase

Vali tase, mida soovid kirjeldada.

Märkuse ikoon

Kasutaja määratud registritel on ainult üks tase.


Struktuur ja vormindus

The Structure line defines how the entries in the index are composed. To change the appearance of an entry you can enter codes or text in the empty boxes on this line. You can also click in an empty box or on a code, and then click a code button.

Kirje tekst (E)

Lisab peatüki pealkirja teksti.

Tabelduskoht (T)

Lisab tabelduskoha. Tabelduskohale punktiirside lisamiseks vali märk väljal Täitemärk. Tabelduskoha asukoha muutmiseks sisesta väärtus väljale Tabelduskoha asukoht või märgi ruut Joonda paremale.

Leheküljenumber (#)

Lisab kirje leheküljenumbri.

Peatüki info

Lisab peatüki teabe, näiteks peatüki pealkirja ja numbri. Vali kastis Peatüki kirje teave, mida soovid kuvada.

Peatüki kirje

Vali peatüki info, mida soovid registri kirjesse kaasata.

Kuni tasemeni

Sisesta kõrgeim hierarhia tase, mille objekte veel kuvatakse loodud registris.

Märgistiil

Määra struktuurireal valitud osa vormindusstiil.

Redigeeri

Avab dialoogi, milles on võimalik valitud märgistiili redigeerida.

Täitemärk

Vali tabeldusmärgi punktiirside, mida soovid kasutada.

Tabelduskoha asukoht

Sisesta vahe, mis tuleb jätta lehekülje vasakveerise ja tabelduskoha vahele.

Paremale joondatud

Joondab tabelduskoha lehekülje parempoolsele veerisele.

Vormindus

Nähtaval vaid siis, kui klõpsad real Struktuur nupul E#. Vali peatükinumbri esitamiseks koos eraldajaga või ilma.

Kuni tasemeni

Sisesta kõrgeim hierarhia tase, mille objekte veel kuvatakse loodud registris.

Tabeldusmärgi asukoht sõltub lõigustiili taandest

Paigutab tabelduskoha kaardil Stiilid valitud lõigustiilile määratud vasaktaande suhtes. Vastasel korral paigutatakse tabelduskoht teksti vasakveerise suhtes.

Palun toeta meid!