Kirjed (kasutaja määratud register)

Määra kasutaja määratud registri kirjete vormindus.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on "Kasutaja määratud")


Tase

Vali tase, mida soovid kirjeldada.

Märkuse ikoon

Kasutaja määratud registritel on ainult üks tase.


Struktuur ja vormindus

Struktuuririda määrab, kuidas kirjed registris koostatakse. Kirje välimuse muutmiseks saad sellel real tühjadele väljadele koodid või teksti sisestada. Lisaks saad klõpsata tühjal väljal või koodil ja seejärel klõpsata koodinupul.

Kirje tekst (E)

Inserts the text of the selected entry.

Tabelduskoht (T)

Lisab tabelduskoha. Tabelduskohale punktiirside lisamiseks vali märk väljal Täitemärk. Tabelduskoha asukoha muutmiseks sisesta väärtus väljale Tabelduskoha asukoht või märgi ruut Joonda paremale.

Leheküljenumber (#)

Lisab kirje leheküljenumbri.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Hüperlink (LS ja LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Kõik

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Märgistiil

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Redigeeri

Avab dialoogi, milles on võimalik valitud märgistiili redigeerida.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Täitemärk

Vali tabeldusmärgi punktiirside, mida soovid kasutada.

Tabelduskoha asukoht

Sisesta vahe, mis tuleb jätta lehekülje vasakveerise ja tabelduskoha vahele.

Paremale joondatud

Joondab tabelduskoha lehekülje parempoolsele veerisele.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Tabeldusmärgi asukoht sõltub lõigustiili taandest

Paigutab tabelduskoha kaardil Stiilid valitud lõigustiilile määratud vasaktaande suhtes. Vastasel korral paigutatakse tabelduskoht teksti vasakveerise suhtes.

Palun toeta meid!