Kirjed (tähestikuline register)

Määra tähestikulise registri kirjete vormindus.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on tähestikuline register)


Tase

Vali tase, mida soovid kirjeldada.

Level "S" refers to the single letter headings that divide the index entries alphabetically. To enable these headings, select the Alphabetical delimiter check box in the Format area.

Struktuur ja vormindus

The Structure line defines how the entries in the index are composed. To change the appearance of an entry you can enter codes or text in the empty boxes on this line. You can also click in an empty box or on a code, and then click a code button.

Kirje tekst (E)

Lisab peatüki pealkirja teksti.

Tabelduskoht (T)

Lisab tabelduskoha. Tabelduskohale punktiirside lisamiseks vali märk väljal Täitemärk. Tabelduskoha asukoha muutmiseks sisesta väärtus väljale Tabelduskoha asukoht või märgi ruut Joonda paremale.

Peatüki info

Lisab peatüki teabe, näiteks peatüki pealkirja ja numbri. Vali kastis Peatüki kirje teave, mida soovid kuvada.

Peatüki kirje

Vali peatüki info, mida soovid registri kirjesse kaasata.

Kuni tasemeni

Sisesta kõrgeim hierarhia tase, mille objekte veel kuvatakse loodud registris.

Leheküljenumber (#)

Lisab kirje leheküljenumbri.

Märgistiil

Määra struktuurireal valitud osa vormindusstiil.

Redigeeri

Avab dialoogi, milles on võimalik valitud märgistiili redigeerida.

Täitemärk

Vali tabeldusmärgi punktiirside, mida soovid kasutada.

Tabelduskoha asukoht

Sisesta vahe, mis tuleb jätta lehekülje vasakveerise ja tabelduskoha vahele.

Paremale joondatud

Joondab tabelduskoha lehekülje parempoolsele veerisele.

Vormindus

Nähtaval vaid siis, kui klõpsad real Struktuur nupul E#. Vali peatükinumbri esitamiseks koos eraldajaga või ilma.

Kuni tasemeni

Sisesta kõrgeim hierarhia tase, mille objekte veel kuvatakse loodud registris.

Tabeldusmärgi asukoht sõltub lõigustiili taandest

Paigutab tabelduskoha kaardil Stiilid valitud lõigustiilile määratud vasaktaande suhtes. Vastasel korral paigutatakse tabelduskoht teksti vasakveerise suhtes.

Peamiste kirjete märgistiil

Määra tähestikulise registri põhikirjete vormindusstiil. Registrikirje põhikirjeks teisendamiseks klõpsa dokumendis registrikirje ees ja vali Redigeerimine - Registrikirje.

Tähestikuline eraldaja

Tähestikuliselt järjestatud kirjetega registri sektsioonide pealkirjadena kasutatakse esitähti.

Komadega eraldatud võtmed

Registri kirjed paigutatakse komadega eraldatuna samale reale.

Palun toeta meid!